13821141768     

creo有限元分析与优化设计

主讲老师:凯文
课程周期:持续更新
上课时间:视频
我要试听:点击进入

讲师信息

凯文

 凯途教育创始人,工学硕士,资深产品结构设计工程师,擅长医疗器械,小家电设计,精通模具、曲面、结构、材料工艺,18年专业的proe\creo设计与教学经验,累计培养学员数十万人

联系方式

 老师QQ:2116223141
 客服QQ:2907643053
 QQ群:687470695

课程信息


  

    

                                     

     

     

  

  

 

 

                                


  


免费试听视频,观看时请选择超清格式,点击链接即可观看:


http://v.youku.com/v_show/id_XMjc2NzgyNzA3Mg==.html?spm=a2hzp.8244740.0.0